Tensegritet av Martin Hallberg


Tensegritet
Martin Hallberg


Mellan spänning och integritet finns ett fält av möjligheter. Man kan leka där. Bland skärvor av sorg, mellan kommatecken och punkter. I spontana rörelser, sprungna ur kärlek. Till vibrerande bastoner och svävande saxofoner. Ett frekvensomfång som ökar, en utrullning som vidgar. 

Recension Här


Recension Här


Recension Här

Recension Här

Recension Här

Om Martin Hallberg

Martin Hallberg (f. 1980) är född i Malmö och sedan unga år uppvuxen i Falun, Dalarna. Efter många år som verksam utomlands med studier och arbete inom internationellt utvecklingsarbete, pluggar han 2021 andra året på psykologprogrammet i Stockholm. Lek, intersubjektivitet och olika typen av möten är de följeslagare med vilka han ger sig ut på ett försök att tänka kring asymmetri och symmetri, sönderfall och tillblivelse. Tensegritet är hans lyrikdebut.