Rotlös - Chaterine Danell

Rotlös
Catherine Danell


En diktsamling om att fortsätta sin resa. En diktsamling om att våga lösgöra utgångspunkter och perspektiv. Om att plötsligt finna sig i livet genomskåda förtöjningar endast för vad de är: förtöjningar. Vare sig de är känslomässigt, socialt eller kulturellt sanktionerade. Att långsamt befria sig från antagandets makt, som ärvs vidare från generation till generation. En diktsamling om att mista tron och finna en större; en längtan, som pekar, framåt, mot horisonten, förbi...


Om Catherine Danell

Catherine Danell debuterar med denna diktsamling.