Hortulus - Susann Wilhelmsson

Hortulus
Susann Wilhelmsson


Clemens Altgård:

"På ett plan finns det ett nära och intimt tilltal, och någon form av möte äger rum, men på en annan nivå kommer läsaren att få ta del av en miljömedveten och kritisk blick för förhållandet mellan människa och natur i en civilisation präglad av rovdrift på naturen. "
-Clemens Altgård

Om Susann Wilhelmsson

Susann Wilhelmsson är poet och skrivpedagog. Även hennes diktsamling I Bhutan är utgiven hos Miders förlag. Under hösten 2020 kommer ytterligare en ny diktsamling av Susann att ges ut på Miders Förlag.