Flyktingar med avklippta rötter - David Medrie

Flyktingar med avklippta rötter

David Medrie


Att få sina rötter avslitna är något för förnuftet ofattbart, skriver David Medrie.

Att inte för sig själv förringa eller försöka bortse från konsekvenserna och betydelsen av att som ung pojke slitas upp från sitt hem och hemland, utan istället försöka skärskåda vad detta livsavgörande faktum innebär, för att försöka återta makten över sig själv, sitt liv, om än på nya premisser och ny livsbas, om detta handlar Flyktingar med avslitna rötter. Om hur lätt annars livet riskeras ta destruktiva vägar.

Formen är brokig, en samling av prosa och prosalyrik.

Om David Medrie

David Medrie tvingades själva som nioåring tillsammans med sina föräldrar och syster fly från sitt hemland, Algeriet, och har tidigare varit bosatt i Sverige, men är sedan 2010 boende i Frankrike.