Evighetsmaskinen - Lennart E. H Räterlinck

Evighetsmaskinen


Lennart E. H Räterlinck

I försöket att poetiskt artikulera den omständighet att människan lever i världen, och genom denna värld, samtidigt som hon upplever att en del av henne alltid är ur led med världen, strävar Evighetsmaskinen efter att passera den gräns som poeten aldrig kan passera, men ändå alltid försöker överskrida. Det är en strävan efter poesins heliga rum, men också det heliga rummets poesi.


Om Lennart E. H Räterlinck

Lennart E. H Räterlinck är 36 år och arbetar som lärare vid Stockholm Universtitet. Evighetsmaskinen är den tredje diktsamlinge som blivit utgiven av Miders Förlag (tidigare: Tystnadens språk (2015), Oting (2017)). Dessa tre diktsamlingar kan ses som en trilogi.