Det finns så många hus jag vill bo i - Ylva Björnström

Det finns så många hus jag vill bo i

Ylva Björnström

"Ofta kräver en diktsamling att du har nycklar till de öppningar som förhoppningsvis finns. Sällan blir jag så lätt insläppt som i Ylva Björnströms debut Det finns så många hus jag skulle vilja bo i. Efter tre dikter känner jag mig hemma i rytmen och stilen.

Låt inte det jag skrivit här ovanför lura dig att tro att Ylva Björnströms dikter inte har djup. Nej, dikterna kan verka omedelbara men tvingar dig samtidigt att fundera över de koder och gåtor som tycks gömma sig i de vardagliga bilder författaren målar upp. I dikterna får vardagliga föremål liv och speglar känslorna hos människorna i husen.

Oftast består stroferna av två rader vilket understryker det luftigt lätta. Att få till den enkelhet som diktsamlingen ger sken av är svårt och kräver oftast hårt arbete. Något som får mig att tänka på Bodil Malmsten. Vilket i min värld är så nära fullkomlighet som det går att komma.

Ylva Björnström är något idag så ovanligt som en minimalist utan anspråk på att skriva självbiografiskt utlämnande eller abstrakt. Språket är vardagligt och dikterna befolkas av saker, prylar och grejer som normalt ingår i ett hushåll. Diskbänkrealism är det dock inte fråga om. Snarare är det en inre oro eller rastlöshet hos författaren som tittar fram från boksidorna.

Recension:

https://nickopoet.wordpress.com/2021/03/23/recension-det-finns-sa-manga-hus-jag-skulle-vilja-bo-i-av-ylva-bjornstrom-miders-forlag-2013/

Om Ylva Björnström

Ylva Björnström har skrivit poesi i större delen av sitt liv. Det här är hennes debut. En av inspirationskällorna har varit en packe inredningsmagasin som hon hittade på landet och tänkte slänga. Men texterna i inredningsreportagen tog tag i henne och började leva sitt eget liv.