Press

   

   Press


  

     Recensionsexemplar:

     Du som vill beställa gratis recensionsexemplar av våra böcker, skicka ett mail till info@miders.se och ange namn, adress

     samt vilken tidning eller annan media du arbetar för.