Förlaget


     MIDERS FÖRLAG bedriver förlagsverksamhet främst inom det skönlitterära

      området.      Kontakt:


      Mail: kontakt@miders.se      Adress:


      Miders Förlag

      Slättegårdsvägen 7

      545 91 Töreboda