Lennart E. H Räterlinck


Lennart Räterlinck är 31 år gammal och doktor​​and i sociologi.


"Poesin har parallellt med det akademiska skrivandet med tiden kommit att bli ett sätt för mig att på ett annat språk ge uttryck för mina tankar om det mänskliga begäret och det omedvetna."


Lennart Räterlinck debuterar hos Miders Förlag 2015 med diktsamlingen Tystnadens språk.