Kerstin Weman Thornell    Kerstin Weman Thornell är journalist bosatt i Malmö.

      Rötterna finns i en liten by i nordvästra Skåne.