Elin Miller


   Elin Sandberg Miller (född 1971) debuterar med Ensam i Montreal, en berättelse

   om föräldraskap, ensamhet, invandring och integration. Hon bor med sin familj i

   Montreal, Quebec, i det franskspråkiga Kanada, där hon är politiskt aktiv och fri-

   lansar för bland annat The Montreal Gazette.


   ”Jag har alltid behövt uttrycka mig och velat påverka”, berättar hon. ”Det kan vara

   politiska skeenden, orättvisor eller den frustration jag upplevt som förälder. Mamma-

   rollen är det svåraste jobb jag haft.” Under femton år på utrikesdepartementet, med

   posteringar i Colombia, Kanada och vid FN-högkvarteret i New York, har hon skrivit en

   oändlig mängd rapporter. ”Skrivit och skrivit – men alltid kortfattat och byråkratiskt”

   säger hon. ”Nu vill jag brodera ut texten.”


   Elin Sandberg Miller kommer från Linköping. Hon har läst juridik och statsvetenskap i

   Lund och vid Columbia-universitetet i New York och har arbetat som diplomat på UD.