David Medrie

     

       David Medrie är född i Algeriet 1980. På grund av politisk förföljelse tvingades hans

       föräldrar att lämna Algeriet när David var 9 år gammal och sedan dess har han bott i

       ett flertal europeiska länder, varav till största delen i Sverige.


       Att ryckas upp från ett älskat modersland i tidig ålder och tvingas hitta en ny av yttre

       faktorer ohotad inre plats med medföljande skarp prövning av den yttre sociala

       miljön handlar hans dikter om och att grundvalar vi tar för givna kanske inte är så

       självklara som vi tror .