Flyktingar med avslitna rötter
av hans debut, som tidigare har utgivits på engelska

  Flyktingar med avslitna rötter av David Medrie


   Att få sina rötter till sitt fosterland avslitna, slutgiltigt och makabert, är något för förnuftet ofattbart, skriver

   David Medrie.


   Att inte för sig själv förringa eller försöka bortse från konsekvenserna och betydelsen av att som ung

   pojke    slitas upp från sitt hem och hemland, utan istället försöka skärskåda vad detta livsavgörande

   faktum innebär,    för att försöka återta makten över sig själv, sitt liv, om än på nya premisser och ny

   livsbas, om detta handlar Flyktingar med avslitna rötter. Om hur lätt annars livet riskeras ta destruktiva

    vägar.


   Formen är brokig, en samling av prosalyrik och prosa.


   David Medrie har tidigare varit bosatt i Sverige, men är sedan 2010 bosatt i Frankrike. Detta är en över-

   sättning av hans debut, som tidigare har utgivits på engelska språket av Miders Förlag