I sländors närhetI sländors närhet

     

    Med I sländors närhet gör Daniela Bjernbrandt sin debut.

     Daniela är född 1981 och bor i Stockholm.


     I sländors närhet är en smältningsresa i jordens inre där nya former får fäste men

     aldrig stelnar. Det är en diktsamling om strålkastare/speglar/utgrävningar/

     nedgrävningar. Ett sökande efter att erövra/lösa upp perspektiv. Och inte minst är

     deten diktsamling om förlust, kärlek, undergång, gud och vänner som tappats på

     vägen.


     

     Röster om boken:


     "Bjernbrandts stil är komprimerad men aldrig överlastad. Hon behärskar den svåra

      konsten att vara både abstrakt och berättande på samma gång. Hon använder ofta

      ett trevande, svävande tonfall som aldrig riskerar att bli energifattigt. Hon skriver

      genomgående drivet och känsligt, med en fallenhet för det sårigt relativiserande. I

      hennes diktvärld finns få självklara kartpunkter, och mänsklig kommunikation

      verkar innebära en lika stor välsignelse som förbannelse. Själva behovet avkontakt,

      av närhet, framstår som ett grundläggande problem, en börda. Ibland andas

      välkomna vita tomrum i dikterna, och läsaren får vila lite. Dikterna är bitvis

      fragmentariska, nästan fästeslösa, men Bjernbrandt har strukturerat dikterna

      klassiskt, med titlar, vilket skapar ett sorts skelett åt läsningen. Varje dikt kan läsas

      ensam eller också som en del av en berättelse, en stillsam sorgekrönika."


          - eremonaut