I flådda sinnens världI flådda sinnens värld     I flådda sinnens värld är en  antologi med 9 poeter.


     De ingående poeterna är Katarina

     Eldsjö, Daniela Bjernbrandt, J Rickardsson,

     Rossana Espinosa, Peter Sällström, Alicja

     Lappalainen, Mats Bjernhede, Joar Jonasson,

     David Medrie.