Dikter i urval 2010 - 2015 Miders Förlag

Dikter i urval  2010 -2015 är dikter urvalda ur Miders Förlags  poesiutgivningar mellan 2010-2015 och ges ut som jubileumsutgåva när nu Miders Förlag fyller 5 år.