Flyktingar med avslitna rötter

Flyktingar med avslitna rötter av David Medrie

 

Att få sina rötter till sitt fosterland avslitna, slutgiltigt och makabert, är något för förnuftet ofattbart, skriver

David Medrie.

 

Att inte för sig själv förringa eller försöka bortse från konsekvenserna och betydelsen av att som ung

pojke slitas upp från sitt hem och hemland, utan istället försöka skärskåda vad detta livsavgörande

faktum innebär, för att försöka återta makten över sig själv, sitt liv, om än på nya premisser och ny

livsbas, om detta handlar Flyktingar med avslitna rötter. Om hur lätt annars livet riskeras ta destruktiva

vägar.

 

Formen är brokig, en samling av prosalyrik och prosa.

 

David Medrie har tidigare varit bosatt i Sverige, men är sedan 2010 bosatt i Frankrike. Detta är en över-

sättning av hans debut, som tidigare har utgivits på engelska språket av Miders Förlag