Refugees with roots cut off

 

 

Med Refugees with roots cut off gör David Medrie sin debut. David

Medrie är född i Algeriet som han tillsammans med sin familj tvingades

fly ifrån när han var 7 år. Sedan dess har han bott i flertal europeiska

länder. Han väljer därför att skriva på engelska och denna bok är inte

översatt till svenska, utan är alltså på engelska språket.

En diktsamling om den inre splittring som kan följa av att som barn

ryckas upp från sitt hemland och om ett nödvändigt behov av att finna en

ny livsbasis, en mer hållbara livsidentifikation, oberoende av den sociala

organisation/miljö som omger oss.