I sländors närhet

Med I sländors närhet gör Daniela Bjernbrandt sin debut.

Daniela är född 1981 och bor i Stockholm.

 

I sländors närhet är en smältningsresa i jordens inre där nya former får fäste men

aldrig stelnar. Det är en diktsamling om strålkastare/speglar/utgrävningar/

nedgrävningar. Ett sökande efter att erövra/lösa upp perspektiv. Och inte minst är

deten diktsamling om förlust, kärlek, undergång, gud och vänner som tappats på

vägen.

 

Röster om boken:

 

"Bjernbrandts stil är komprimerad men aldrig överlastad. Hon behärskar den svåra

konsten att vara både abstrakt och berättande på samma gång. Hon använder ofta

ett trevande, svävande tonfall som aldrig riskerar att bli energifattigt. Hon skriver

genomgående drivet och känsligt, med en fallenhet för det sårigt relativiserande. I

hennes diktvärld finns få självklara kartpunkter, och mänsklig kommunikation

verkar innebära en lika stor välsignelse som förbannelse. Själva behovet avkontakt,

av närhet, framstår som ett grundläggande problem, en börda. Ibland andas

välkomna vita tomrum i dikterna, och läsaren får vila lite. Dikterna är bitvis

fragmentariska, nästan fästeslösa, men Bjernbrandt har strukturerat dikterna

klassiskt, med titlar, vilket skapar ett sorts skelett åt läsningen. Varje dikt kan läsas

ensam eller också som en del av en berättelse, en stillsam sorgekrönika."

 

   - eremonaut